A A A

Ubezpieczenia zdrowotne

Do tej pory w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe oferowały jedynie ubezpieczenia kosztów pobytu w szpitalu (bez pokrycia kosztów zabiegów lekarskich, badań itp.), a niektóre z towarzystw ubezpieczeń na życie miały w swojej palecie ubezpieczenia ryzyka poważnych zachorowań, jednak tylko jako opcję dodatkową do ubezpieczenia na życie. Obecnie masz już szansę wykupienia ubezpieczenia, które pozwoli Ci zrekompensować koszty związane z leczeniem. Oferta rynku jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych (w formie umowy zbiorowej).


Ze względu na trudności związane z dostępem do niektórych usług medycznych (np. długi termin oczekiwania na badania specjalistyczne) ubezpieczeni coraz częściej korzystają z oferty prywatnych klinik i poradni. Niestety, wiąże się to z wysokimi opłatami za świadczone usługi.
Pojawienie się na polskim rynku asekuracyjnym nowych produktów z grupy ubezpieczeń zdrowotnych jest odpowiedzią towarzystw na zapotrzebowanie społeczne. Do tej pory zakłady ubezpieczeniowe oferowały jedynie ubezpieczenia kosztów pobytu w szpitalu (bez pokrycia kosztów zabiegów lekarskich, badań itp.), a niektóre towarzystwa ubezpieczeń na życie miały w swojej palecie ubezpieczenia ryzyka poważnych zachorowań, ale tylko jako opcję dodatkową do ubezpieczenia na życie.

 

Obecnie masz już szansę wykupienia ubezpieczenia, które pozwoli Ci zrekompensować koszty związane z leczeniem. Oferta rynku skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych (w formie umowy zbiorowej). Są to produkty występujące jako:

  • rozszerzona opcja ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków o świadczenia związane z ochroną zdrowia,
  • świadczenie dziennego pobytu w szpitalu,
  • ubezpieczenie poważnych zachorowań,
  • ubezpieczenie kosztów leczenia.