A A A

Ubezpieczenia życiowe

Klasyczne ubezpieczenie na całe życie ma wyłącznie ochronny charakter. Nie licz więc na pieniądze z polisy, kiedy z niego zrezygnujesz i zaprzestaniesz opłacać składki. Jednak jest doskonałym zabezpieczeniem finansowym dla Twoich bliskich - w razie Twojej śmierci ubezpieczyciel wypłaci osobie (osobom), wskazanej przez Ciebie w polisie odszkodowanie w wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia.


Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem umowy między Tobą a towarzystwem ubezpieczeniowym jest Twoje życie. Polisa osłania ryzyko śmierci ubezpieczonego w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia. Podstawowy zakres ubezpieczenia - śmierć - możesz zazwyczaj rozszerzyć (towarzystwa dają taką możliwość) o opcje dodatkowe np.:

  • całkowite i trwałe lub częściowe inwalidztwo ubezpieczonego,
  • chorobę śmiertelną ubezpieczonego,
  • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • na wypadek niezdolności do pracy ubezpieczonego (towarzystwo zobowiązuje się do opłaty składek) czy tzw. poważnego zachorowania,
  • dodatkowe ubezpieczenie powypadkowe zasiłku szpitalnego.